Thiết kế và quản trị website

 

1. Nhận thiết kết web cho các tổ chức, cá nhân

Bạn có nhu cầu xây dựng website cho tổ chức, cá nhân xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ.

Bạn có nhu cầu đăng ký tên miền (địa chỉ website riêng) hãy liên hệ để được hỗ trợ đăng ký.

  • Tên miền cá nhân chỉ 100.000 đồng cho năm đầu tiên, phí duy trì những năm tiếp theo chỉ 50.000 đ/năm;
  • Tên miền cho tổ chức chỉ 700.000 đồng cho năm đầu tiên, phí duy trì hằng năm là 300.000 đ/năm.

Một số website tham khảo:

Tổ chức:

Trường học:

2. Tổ chức Lớp tập huấn Thiết kế và quản trị website

Trong một ngày tập huấn trực tiếp và 1 tuần học Online, học viên có thể tự xây dựng được website với mã nguồn mở php.

Quyền lợi học viên:

  • Được cung cấp và hỗ trợ cài đặt các phần mềm liên quan;
  • Được hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ online đến khi xây dựng được website;
  • Được hỗ trợ khi đăng ký mua tên miền, hosting.

Liên hệ: 06513.500 858 – dainganxanh@msn.com