Lập trình sáng tạo là gì ?

Hỏi – ĐápDanh mục đơn: Creative ComputingLập trình sáng tạo là gì ?
dainganxanh Nhân viên hỏi 3 năm trước

Lập trình sáng tạo (creative computing) là thuật ngữ gần đây được nhắc đến nhiều. Đâu là điểm khác biệt giữ lập trình sáng tạo với lập trình với nghĩa thông thường mà chúng ta đã từng tiếp cận?

1 Answers
Best Answer
dainganxanh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Lập trình sáng tạo là công cụ để sáng tạo. Khoa học máy tính và các ngành liên quan tới tính toán đã từ lâu được giảng dạy một cách rời rạc – quá nhấn mạnh kĩ thuật so với khả năng sáng tạo. Lập trình sáng tạo giúp xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ lập trình, giúp người học dễ dàng thể hiện ý tưởng sáng tạo bằng những hình ảnh trực quan.
Lập trình sáng tạo bao gồm khả năng điều khiển. Nhiều người trẻ sử dụng máy tính chỉ với vai trò là người sử dụng, hơn là với vai trò người thiết kế và người sáng tạo. Lập trình sáng tạo nhấn mạnh kiến thức, kỹ năng thực hành, những điều cơ bản giúp người học năng động và làm chủ thiết bị công nghệ thông tin mà họ đang sử dụng hằng ngày.
Lập trình sáng tạo bao gồm khả năng tính toán. Làm quen với việc tạo ra các thiết bị tính toán giúp những người trẻ dễ dàng trở thành nhà khoa học máy tính và lập trình viên hơn. Điều này giúp cho người trẻ có tư duy logic và năng lực tính toán – những người có khả năng kiến tạo các mô hình tính toán, thực hành, về mọi khía cạnh trong cuộc sống.