Đổi chỗ 2 phần tử nhập từ bàn phím

Hỏi – ĐápDanh mục đơn: ScratchĐổi chỗ 2 phần tử nhập từ bàn phím
dainganxanh Nhân viên hỏi 4 năm trước

Đổi chỗ hai số được nhập từ bàn phím. (thuật toán đơn giản cho các bé)

Qua bài này học sinh hiểu rõ các khái niệm:
– Biến
– Gán giá trị cho biến;
– Giá trị chứa trong biến tại thời điểm t.

1 Answers
dainganxanh Nhân viên trả lời 4 năm trước