Phương pháp nghiên cứu khoa học

NCKH

Lớp tập huấn Trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo

Báo cáo viên chuyên ngành: Công nghệ thông tin + Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Đối tượng:

– Những ai muốn trình bày một nghiên cứu khoa học, tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án…

Lợi ích của người học:

– Biết cách sử dụng những tiện ích của phần mềm, ứng dụng trong trình bày báo cáo khoa học.
– Được cung cấp và hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng.
– Được hỗ trợ lâu dài.

Nội dung:

Khi viết một bài luận hoặc thực hiện một nghiên cứu, kiến thức về tham khảo và trích dẫn tài liệu rất quan trọng. Vì vậy, người viết cần tôn trọng nghiêm ngặt quyền tác giả khi sử dụng trích dẫn cho bài viết của mình, đó là tuân thủ các quy tắc về sử dụng trích dẫn trực tiếp và gián tiếp, sử dụng nguồn thứ hai và tạo các trích dẫn khác nhau tùy theo từng loại tài liệu. Điều này cũng giúp người đọc truy tìm được nguồn tài liệu gốc từ trích dẫn.

Lớp học sẽ cung cấp các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mêm quản lý trích dẫn và tài liệu tham khảo (tùy theo lớp học mà sẽ chọn Endnote, Zotero, hay Mendeley).

Các phần mềm quản lý tài liệu trích dẫn kể trên vừa là một cơ sở dữ liệu, vừa là công cụ tìm kiếm được kết nối với các cơ sở dữ liệu khoa học nổi tiếng thế giới; chúng có những chức năng đặc biệt về lưu trữ, quản lý, tìm kiếm trong thư viện tài liệu tham khảo riêng của bạn. Cho phép tạo tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, hình ảnh… hoàn toàn tự động mà dễ dàng kiểm soát.

Liên hệ:

06513.500 858 – Email: dainganxanh@moet.edu.vn