Đăng nhập

Tải phần mềm và đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập sử dụng tại VietSchool


Office Remote for Android Smartphone

Phần mềm Office Remote cho máy tính: tải về (download)Phần mềm Microsoft Ofice Remote cho điện thoại: Cài đặt tại đây (Google Play for Android)

 

Microsoft Office 365

Bộ ứng dụng Office 365 được cấp miễn phí cho giáo viên và học sinh của VietSchool.

Ngoài bộ ứng dụng văn phòng online như MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote, thành viên còn có 1TB dung lượng lưu trữ online với OneDrive, sở hữu email dạng …@vietschool.net.vn và nhiều ứng dụng khác nữa.

Giáo viên và học viên đã được cấp account đăng nhập tại đây: http://portal.office.com

Scratch – Thực hành lập trình sáng tạo

scratch_logo_smỨng dụng thực hành lập trình sáng tạo với ngôn ngữ lập trình Scratch của Viện công nghệ thông tin MIT.

Đăng nhập tại đây: http://scratch.mit.edu

Lưu ý: Các bạn có thể tự tạo tài khoản để thực hành. Tuy nhiên học viên đăng nhập bằng tài khoản do VietSchool cấp thì mới tham gia lớp học tại VietSchool được.

MIT App Inventor – Thực hành lập trình ứng dụng di động

appInventorỨng dụng thực hành lập trình sáng tạo ứng dụng trên thiết bị di động của Viện công nghệ thông tin MIT

Đăng nhập tại đây: http://appinventor.mit.edu

 

Lớp học khoa học máy tính (CS course)

codeORGCác khóa học về khoa học máy tính

Xem và đăng nhập tại: https://code.org

 

Thực hành lập trình vi điều khiển Arduino

logo-123d
Phòng lab giả lập, thực hành lập trình vi điều khiển Arduino.

Đăng nhập tại: https://circuits.io

Giáo viên, học viên tham gia hệ thống VietSchool Online để được sử dụng đầy đủ các tài nguyên trên hệ thống.

Đăng nhập tại đây. Nếu chưa là thành viên có thể đăng ký tại đây.