Mời hợp tác

Mời các cơ sở giáo dục, trung tâm, đơn vị có chức năng đào tạo và huấn luyện tin học, ngoại ngữ, kỹ năng cùng hợp tác trong lĩnh vực:

  • Đào tạo Lập trình sáng tạo: Lập trình trực quan scratch, lập trình di động (android, ios), lập trình điều khiển tự động (smart things, robot), lập trình và thiết kế website, dạy tiếng anh thông qua lập trình sáng tạo.
  • Tin học ứng dụng trong giáo dục: Soạn giảng e-learning, tin học ứng dụng;
  • Tin học ứng dụng cho doanh nghiệp và văn phòng: an toàn dữ liệu, điện toán đám mây, truyền thông trực tuyến…

Quyền lợi: 

  • Phối hợp tổ chức lớp;
  • Được cung cấp và đào tạo giáo viên theo giáo trình của Harvard Graduate School of Education & MIT.

Các đơn vị hợp tác

Các đơn vị hợp tác với VietSchool triển khai chương trình giáo dục sáng tạo gồm:

Trung tâm đào tạo kỹ năng New Star
Trung tâm Anh ngữ Ngôi Sao