Kỹ năng

Tự vệ đơn giản với Vịnh xuân quyền

Là môn võ xuất xứ từ thời kỳ phản Thanh phục Minh đầy rối ren của xã hội Trung Quốc, Vịnh Xuân ngay từ khởi thủy đã chịu áp lực nặng nề từ môi trường hình thành để tạo nên những kỹ thuật chiến đấu điêu ... read more