Nghiên cứu

Tính tần số (frequency)

Trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu mức độ hài lòng, … thường có dạng câu hỏi phân mức (scale). Ví dụ khi khảo sát mức độ hài lòng người ta thường xây dựng thang đo theo các mức (1) rất hài ... read more

Index of Item-Objective Congruence (IOC)

Khỏi cần type câu mở đầu ha J Index of Item-Objective Congruence (IOC) được đề xuất bởi Rovinelli và Hambleton năm 1977[3]. IOC là chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối với mục tiêu khảo sát, có thể hiểu là ... read more

LoTi Framework

Levels of Technology Implementation (LoTi) Breakdown In 1994, Dr. Christopher Moersch developed the Levels of Technology Implementation (LoTi) scale in an effort to accurately measure authentic classroom ... read more

Bài tháng 12-2011

http://xahoithongtin.com.vn/20111213023834750p0c109/8-ung-dung-cong-nghe-hang-dau-cho-tre-mac-chung-tu-ky.htm http://xahoithongtin.com.vn/2011120904423846p0c252/chen-cong-thuc-toan-hoc-trong-ms-excel.htm ... read more

Các học thuyết quản lý

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) Tổng quan về lý thuyết quản lý và thuyết quản lý theo khoa học của TAYLOR Các tư tưởng và trường phái quản lý Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo ... read more
  • 8514
  • 0
  • 0