SmartThings – Thiết bị thông minh

Thiết bị thông minh ứng dụng trong cuộc sống và công việc.

internet-of-thingsChuyên mục giới thiệu những ứng dụng, sản phẩm, thiết bị thông minh; các mô hình Smart Home, Smart Office, Smart Car, ….
những dự án Imternet of Things nhằm “thổi hồn vào thiết bị quanh ta”.

IoT – xu hướng công nghệ kỷ nguyên số;

IoT – mang đến tiện ích cuộc sống hiện đại.

Camera thông minh

Chiếc camera với nhiều tính năng thông minh và nhiều tính năng thông minh khác như ghi hình cả khi trời tối, chỉ ghi hình khi có người, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến, xem lại hình ảnh đến 60 ngày…. Tình ... read more