Tin học ứng dụng

Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

SSH Connection Linux

Sư tầm và bổ sung Soft dùng: SSHSecureShellClient hoặc puty Đối với một webmaster nhỏ thì vấn đề Server không cần quan tâm nhiều, Nhưng với một hostmaster hoặc một Webmaster lớn, có Server hoặc Vps thì ... read more