Tin học ứng dụng

Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

Camera thông minh

Chiếc camera với nhiều tính năng thông minh và nhiều tính năng thông minh khác như ghi hình cả khi trời tối, chỉ ghi hình khi có người, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến, xem lại hình ảnh đến 60 ngày…. Tình ... read more

Chuyển đổi pdf sang word

Convert PDF to MS Word Để chuyển đổi file PDF sang file Word (*.doc, *.docx) mà không cần cài đặt phần mềm ta có thể sử dụng các dịch vụ chuyển đổi trực tuyến như: http://www.pdfonline.com   read more