Soạn giảng với V-iSpring

main-menu-vispring-1
Đối tượng sử dụng :
main quiz

  • Biết sử dụng MS PowerPoint để soạn bài trình chiếu thông thường;
  • Gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm tiếng Anh;
  • Muốn soạn được bài giảng điện tử theo đúng chuẩn E-Learning.

«V-iSpring là phần mềm Tiếng Việt, tích hợp vào PowerPoint để giúp người dùng biến bài trình chiếu thông thường thành bài giảng đúng chuẩn E-Learning. Đặc biệt V-iSpring có các công cụ hỗ trợ giúp người dùng tạo các bài trắc nghiệm, tương tác, mô phỏng… chuyên nghiệp một cách dễ dàng.»

Tham gia nhóm sử dụng V-iSpring trên facebook tại: @ispringvietnam

Tài liệu Giới thiệu và hướng dẫn V-iSpring Suite 8x: Tải về tại đây