Creative Computing

Creative Computing là phương pháp rèn luyện tư duy và kỹ năng lập trình sáng tạo với ngôn ngữ lập trình trực quan Scratch – giải pháp bỏ qua rào cản kỹ thuật để thỏa sức sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin. Sẵn sàng tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các khóa học hiện có tại VietSchool

Thông qua các khóa học này, các em học sinh có thể:

Vừa học vừa chơi: Thông qua các khóa học, người học sẽ tạo ra những trò chơi mà mình muốn, biến những ý tưởng thành ứng dụng trên máy tính, điện thoại với tinh thần sáng tạo và tự khám phá.

Phát triển tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề thông qua việc học tư duy lập trình để giải quyết các bài toán.

Phát triển kĩ năng và các kiến thức công nghệ như kĩ năng tìm kiếm, hiểu biết về cách hoạt động của các phần mềm & thiết bị công nghệ từ đó tiếp cận và sử dụng nhanh hơn và hơn hết là hiểu về cách xã hội đang vận hành trên nền tảng của ngành công nghệ như thế nào…

Hành trang tiến vào kỷ nguyên Robotics & Internet of Things (IoT)

Lập trình sáng tạo – Lập trình dễ như chơi xếp hình