Sách – Tài liệu

Sách, báo, tạp chí, tài liệu … được chia sẻ miễn phí

Nếu có điều kiện hãy tìm mua sách in để ủng hộ quyền tác giả

Từ điển Sinh học AV-VA

Từ Điển Sinh Học Anh Việt Và Việt Anh NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997 Lê Mạnh Chiến 1702 Trang Giá bìa: 195.000 VNĐ Cuốn từ điển sinh học Anh-Việt và Việt Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của ... read more

Từ điển Hoàng Phê

[Sách nên có] Từ điển tiếng Việt còn được gọi là Từ điển Hoàng Phê là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của Việt Nam biên ... read more
  • 7502
  • 0
  • 2

Sách: Những tấm lòng cao cả

Nhân ngày sách Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn quyển sách “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn Ý Edmondo de Amicis Qua tác phẩm, tác giả gửi gắm đến chúng ta những bài học đạo đức sâu sắc, nhấn mạnh vai ... read more