Trường học sáng tạo VietSchool

VietSchool là dự án triển khai mô hình Trường học sáng tạo (Innovative Schools). Đến với VietSchool người học sẽ được trải nghiệm trong môi trường học tập sáng tạo thật sự, được tiếp cận với phương pháp giáo dục sáng tạo từ các chương trình quốc tế như Innovative Educator của Microsoft, Creative Computing của  Lifelong Kindergarten – đại học HarvardMIT (Massachusetts Institute of Technology).

VietSchool sử dụng hệ thống quản lý và hỗ trợ học sinh thực hành của MIT cung cấp. Học sinh của VietSchool sẽ được tham gia thực hành, làm bài tập và tương tác với học sinh quốc tế một cách dễ dàng thông qua hệ thống phòng Media Lab trực tuyến của MIT.

Ngoài ra, học sinh tích cực tại VietSchool được cấp miễn phí tài khoản Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) + 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng lưu trữ online với OneDrive, sở hữu email dạng …@vietschool.net.vn và nhiều ứng dụng khác.

Các khóa học hiện có tại VietSchool

  • Lập trình sáng tạo với Scratch & mBlock dành cho học sinh tiểu học;
  • Lập trình sáng tạo với Scratch & mBlock dành cho học sinh THCS và THPT;
  • Lập trình sáng tạo ứng dụng Android dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, sau THPT;
  • Lập trình sáng tạo vi điều khiển Arduino dành cho học sinh THCS, THPT, sau THPT.

Thông qua các khóa học này, các em học sinh có thể:

Vừa học vừa chơi: Thông qua các khóa học, người học sẽ tạo ra những trò chơi mà mình muốn, biến những ý tưởng thành ứng dụng trên máy tính, điện thoại với tinh thần sáng tạo và tự khám phá.
Phát triển tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề thông qua việc học tư duy lập trình để giải quyết các bài toán.
Phát triển kĩ năng và các kiến thức công nghệ như kĩ năng tìm kiếm, hiểu biết về cách hoạt động của các phần mềm & thiết bị công nghệ từ đó tiếp cận và sử dụng nhanh hơn và hơn hết là hiểu về cách xã hội đang vận hành trên nền tảng của ngành công nghệ như thế nào… 

Nền tảng xây dựng các khóa học tại VietSchool

  1. Microsoft Innovative Educator programs MEC Member
  2. Cộng đồng ScratchEd scratched_logo– với sự hợp tác của Karen Brennan – Lifelong Kindergarten và OHO Interactive 
  3.  Scratch for Educators scratch_logo_smthuộc Massachusetts Institute of Technology (MIT).
  4. MIT App Inventor aieducators
  5. Chương trình giáo dục STEM STEM Logo