Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Phóng to hình ảnh

Image Enlarger Một công cụ trực tuyến cho phép tăng kích thước những tấm anh nhỏ mà không làm giảm chất lượng hay biến dạng  hình ảnh. Công cụ cung cấp nhiều phương pháp lấy mẫu cho  phép sử dụng nhiều ... read more