Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Sử dụng font unicode cho SPSS

Từ phiên bản 16 trở đi SPSS cho phép sử dụng font unicode, nghĩa là bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu thoải mái với các font như Arial, Times New Roman, Tahoma, Vergenda… Tuy nhiên một số người quen ... read more
  • 1264
  • 2
  • 0

Phỏng vấn một con bò…

Bài viết của tác giả Lê Hoàng với bối cảnh phỏng vấn một chàng trai xem thi hoa hậu, thể hiện quan điểm của Lê Hoàng về bình đẳng giới. ĐNX không phán xét đúng sai gì đó ở đây nhưng thấy like và ủng hộ ... read more