Monthly Archives: Tháng Năm 2012

Tính tần số (frequency)

Trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu mức độ hài lòng, … thường có dạng câu hỏi phân mức (scale). Ví dụ khi khảo sát mức độ hài lòng người ta thường xây dựng thang đo theo các mức (1) rất hài ... read more

Mải chơi đến muộn…

… lại thấy mình sao sao. Chợt nhớ đến “…Mải chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn” và tìm nghe Mùa hoa bỏ lại. Thu Phương gieo vào lòng người từng ca từ êm dịu, da diết và… buồn đến lạ! “…đi về ... read more