Monthly Archives: Tháng Hai 2012

LoTi Framework

Levels of Technology Implementation (LoTi) Breakdown In 1994, Dr. Christopher Moersch developed the Levels of Technology Implementation (LoTi) scale in an effort to accurately measure authentic classroom ... read more

Lại chuyện Giáo dục Việt Nam

Đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam, tài liệu chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (2002, tr.14) đã khẳng định: “Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới. Chương trình giáo ... read more

SSH Connection Linux

Sư tầm và bổ sung Soft dùng: SSHSecureShellClient hoặc puty Đối với một webmaster nhỏ thì vấn đề Server không cần quan tâm nhiều, Nhưng với một hostmaster hoặc một Webmaster lớn, có Server hoặc Vps thì ... read more