Monthly Archives: Tháng Tám 2011

Ngẫu hứng năm học mới

Ngẫu hứng đầu năm học, mừng sự kiện CQT đứng đầu cả nước về điểm thi ĐH, tặng gia đình CQT hai biểu tượng vừa thiết kế. Chim lửa CQT Mặt trống đồng CQT read more

Ôn lại Logic mệnh đề

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LOGIC MỆNH ĐỀ 1.1 ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐỀ, GIÁ TRỊ CỦA MỆNH ĐỀ Mệnh đề là một câu trọn nghĩa (một khẳng định) mà nội dung của nó phản ánh đúng (true) hoặc sai (or false) thực tế khác ... read more
  • 2132
  • 0
  • 0