Monthly Archives: Tháng Năm 2009

Vài điều tự nhắc…

– Cho bạn biết, bạn là người quan trọng nhất, bạn là người đáng quan tâm nhất. Dĩ nhiên rồi. Vì vậy bạn không cần phải ganh đua với mọi người vì có ai bằng bạn đâu. Hãy thi thố với chính mình để ... read more